Deze website maakt gebruik van cookies
×

Op vrijdag 13 december is tijdens de Kerstfair in de binnenstad van Dokkum gecollecteerd voor de voedselbanken in Noardeast Fryslân. Dit is gedaan door gemeenteraadsleden, medewerkers van de voedselbanken en andere vrijwilligers.

Dit was een groot succes. Er is maar liefst € 1434 opgehaald!

Dit bedrag gaat in z'n geheel naar de twee VOEDSELBANKEN in Dokkum en Kollum.

Alle gulle gevers HARTELIJK DANK.

De Voedselbank Kollumerland doet dit jaar mee aan de landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Het doel is om zoveel mogelijk DE-punten te verzamelen.

Wie in de keukenla nog Douwe Egberts waardepunten heeft liggen en niet weet wat ermee te doen, kan ze nu schenken aan de voedselbank.

De PKN-kerken te Kollum zamelden tijdens de Dankstond voor Gewas en Arbeid op 7 november 2018 levensmiddelen in. Vooral aardappelen, fruit en groenten werden gegeven.

In december en januari legde kapsalon Your Choice te Kollum van elke klant een bedrag opzij voor de voedselbank. Op 29 januari 2019 kon de voorzitter van de voedselbank een kadobon van € 354,= in ontvangst nemen.

Van de DDFK-gemeenten werden 23 kerstpakketten ontvangen, geschonken door personeelsleden.

Op vrijdag 21 december 2018 kwamen leerlingen van CBS De Tarissing te Oudwoude schoenendozen met verrassingen brengen voor de kinderen van de voedselbank.

Het Lauwers College Kollum organiseerde op 20 december een kerstmarkt. Ook de voedselbank was aanwezig. Opbrengst: 6 bananendozen vol met levensmiddelen en ca € 175,= aan giften.

Zaterdag 24 november hield de Lionsclub N.O. Friesland met haar Glazen Huis actie om aan de kinderen van de DDFK voedselbanken sinterklaascadeaus te kunnen geven. Zeer geslaagd.

In verband met Wereld eidag kreeg de voedselbank op 12 oktober 2018 320 eieren van de Fa. Vander Spek te HouwerzijL

Begin september 2018 heeft een aantal vrijwilligers aardappelen geraapt bij de proefboerderij in de Kollumerwaard. Opbrengst ca 750 kilo.

Medio juli 2018 heeft het Piter Jelles College te Kollum in het kader van haar Communityweek levensmiddelen ingezameld en geschonken aan de voedselbank.

Het Lauwers College te Kollum heeft in het kader van haar actie "Foar In Oar" eind juni 2018 € 500,= geschonken aan de voedselbank.


TOP