Deze website maakt gebruik van cookies
×

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Of u aan de voorwaarden voldoet moeten van de netto-inkomsten (o.a. loon/uitkering, allerlei toeslagen) de vaste lasten (o.a. huur/hypotheek, nutsvoorzieningen, aflossing schulden en sommige verzekeringen) worden afgetrokken. Het bedrag dat overblijft heet "leefgeld". 

  • Indien u een bewindvoerder hebt dient u minimaal het zogenoemde BUDGETplan te overleggen.
  • Het leefgeld is bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud en om kleding van te kopen.
  • Indien het leefgeld onder de norm ligt, kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank.
  • Wanneer uw leefgeld iets boven deze norm ligt kunt u mogelijk voor een korte periode in aanmerking komen voor een voedselpakket.

De normbedragen per kalendermaand zijn ingaande 1 januari 2024:

  • > € 200,= als basisbedrag per huishouden, plus
  • > € 115,= per persoon behorend tot dat huishouden.

Bij de berekening van het normbedrag wordt rekening gehouden met de vaste lasten, aflossing van schulden en diverse andere noodzakelijke uitgaven.

Enkele voorbeelden:

  • Voor een éénpersoonshuishouden is het normbedrag € 315,= (200 + 115)
  • Voor een alleenstaande met 2 kinderen is het normbedrag € 545,= ( 200 + 3 x 115 )
  • Voor een echtpaar met 2 kinderen is het normbedrag € 660,= ( 200 + 4 x 115 )

U kunt u aanmelden wanneer u woonachtig bent in de voormalige gemeente Kollumerland c.a.

Dit betreft de postcodes: 9290     9291     9292     9293     9294     9295     9296     9297     9298     9299     9851     9852     9853

Indien u vragen heeft of in aanmerking denkt te komen, vul dan hier het formulier in.

 


TOP