Deze website maakt gebruik van cookies
×

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Of u aan de voorwaarden voldoet moeten van de netto-inkomsten (o.a. loon/uitkering, allerlei toeslagen) de vaste lasten (o.a. huur/hypotheek, nutsvoorzieningen, aflossing schulden en sommige verzekeringen) worden afgetrokken. Het bedrag dat overblijft heet "leefgeld". 

Indien u een bewindvoerder hebt dient u minimaal het zogenoemde BUDGETplan te overleggen.

Het leefgeld is bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud en om kleding van te kopen.

Indien het leefgeld onder de norm ligt, kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank.

De normbedragen per kalendermaand zijn ingaande 1 januari 2021:

> € 135,= als basisbedrag per huishouden, plus

> €   95,= per persoon behorend tot dat huishouden.

Enkele voorbeelden:

* Voor een alleenstaande met 2 kinderen is het normbedrag € 420,= ( 135 + 3 x 95 )

* Voor een echtpaar met 2 kinderen is het normbedrag € 515,= ( 135 + 4 x 95 )

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket verstuur dan een email met gebruikmaking van het formulier dat staat onder "CONTACT”.

U kunt u aanmelden wanneer u woonachtig bent in de voormalige gemeente Kollumerland c.a.

Dit betreft de postcodes: 9290     9291     9292     9293     9294     9295     9296     9297     9298     9299     9851     9852     9853


TOP