Deze website maakt gebruik van cookies
×

 

De hele maand december worden DE waardepunten ingezameld voor de voedselbank in Kollum. Met de opbrengst hiervan krijgen we van Douwe Egberts pakken koffie waarvan de klanten het komende jaar profiteren.

Op zaterdag 11 november heeft Pieter, coördinator screening, van de Voedselbank Kollumerland voor de jeugd van Teenznight van de PKN iets verteld over het werk van de Voedselbank in Kollum.

Verschillende kerken in onze regio hebben een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank. Het is hartverwarmend dat op deze manier zowel levensmiddelen als donaties gegeven worden voor onze voedselbank.

De actie voor inzameling van Cadeaukaarten van de Postcodeloterij is erg succesvol verlopen. Er zijn 150 kaarten ingeleverd bij de verschillende inleverpunten in de dorpen van voormalig de gemeente Kollumerland.

De volksdansgroep BVOL (Bond van oud leerlingen) is gestopt wegens terugloop van leden. Het geld wat er nog was is gedoneert aan de Voedselbank. In deze tijd van hoge energie kosten en stijgende prijzen van levensonderhoud is deze donatie van € 150 meer dan welkom.

CADEAUKAARTEN POSTCODELOTERIJ VOOR VOEDSELBANK KOLLUM

Doordat de prijzen voor energie en levensmiddelen sterk zijn gestegen zijn steeds meer huishoudens aangewezen op onze voedselbank. Om een verantwoord en gezond voedselpakket samen te stellen moeten wij iedere keer producten bijkopen. De Albert Heijn cadeaukaart-actie (24 oktober t/m 13 november) van de Postcodeloterij kan ervoor zorgen dat wij onze voorraad kunnen aanvullen.

Op 13 september hebben vrijwilligers van de voedselbanken Kollumerland en Achtkarspelen aardappelen geraapt in de Kollumerwaard. Dit is mogelijk gemaakt door de NAK Emmeloord en de Proefboerderij bij Munnekezijl.

Hebt u nog DE waardepunten liggen waar u een goede bestemming voor zoekt? Of misschien hebt u ze al bewaard voor deze actie. De Voedselbank Kollumerland zal er erg blij mee zijn.

In december doen we weer mee met de landelijke inzamelingsactie voor gratis pakken koffie. Voor de verzamelde punten verstrekt Douwe Egberts pakken koffie die de voedselbank kan uitdelen in de 2-wekelijkse pakketten voor de cliënten.

 Het begon met een klein initiatief, wat spontaan uitgroeide tot een fantastisch dagje uit voor klanten van de voedselbanken van Kollumerland en Achtkarspelen. Afgelopen mei vielen deelnemers van de Postcodeloterij uit onder andere Kollum en Buitenpost in de prijzen; zij wonnen een dagje uit voor 4 personen.

Ook dit jaar hebben vrijwilligers van de voedselbanken Kollumerland en Achtkarspelen aardappelen geraapt in de Kollumerwaard. Dit is mogelijk gemaakt door de NAK Emmeloord en de Proefboerderij bij Munnekezijl.

De kerken van Kollum, Kollumerzwaag en Burum hebben vakantie tassen klaargemaakt voor de kinderen van gezinnen die aangewezen zijn op de ondersteuning door de voedselbank.

Voor deze kinderen is zes weken vakantie een lange periode want op reis gaan is vaak niet mogelijk.

Rotary is een serviceclub die anderen wil helpen met financiën verkregen door acties of het verlenen van een service. Voedselbanken zijn nodig in deze tijd. Deze vrijwilligersorganisatie helpt mensen, die onvoldoende geld hebben om in hun bestaan te voorzien. Bij voedselbank Kollumerland zorgt het bestuur en 25 vrijwilligers momenteel voor ruim 40 huishoudens voedselpakketten.


TOP