Deze website maakt gebruik van cookies
×

Sport Fryslân heeft spelmateriaal beschikbaar gesteld voor de gezinnen met kinderen die bekend zijn bij de voedselbank.

Zeker in deze tijd is het fijn om thuis en op straat te kunnen spelen en in beweging te kunnen blijven.

Geen uitdeling van de voedselpakketten maar bezorging!

Sinds 27 maart worden de pakketten niet meer uitgedeeld maar ze worden bij de cliënten bezorgd. Dit blijft voorlopig zo.

Heel veel DE koffie voor onze voedselbank!

In december hebben we een actie gehouden voor de inzameling van DE waardepunten. Dit is een groot succes geworden. Er zijn 282.000 punten ingeleverd.

Op vrijdag 13 december is tijdens de Kerstfair in de binnenstad van Dokkum gecollecteerd voor de voedselbanken in Noardeast Fryslân. Dit is gedaan door gemeenteraadsleden, medewerkers van de voedselbanken en andere vrijwilligers.

De Voedselbank Kollumerland doet dit jaar mee aan de landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Het doel is om zoveel mogelijk DE-punten te verzamelen.

Wie in de keukenla nog Douwe Egberts waardepunten heeft liggen en niet weet wat ermee te doen, kan ze nu schenken aan de voedselbank.

De PKN-kerken te Kollum zamelden tijdens de Dankstond voor Gewas en Arbeid op 7 november 2018 levensmiddelen in. Vooral aardappelen, fruit en groenten werden gegeven.

In december en januari legde kapsalon Your Choice te Kollum van elke klant een bedrag opzij voor de voedselbank. Op 29 januari 2019 kon de voorzitter van de voedselbank een kadobon van € 354,= in ontvangst nemen.

Van de DDFK-gemeenten werden 23 kerstpakketten ontvangen, geschonken door personeelsleden.

Op vrijdag 21 december 2018 kwamen leerlingen van CBS De Tarissing te Oudwoude schoenendozen met verrassingen brengen voor de kinderen van de voedselbank.

Het Lauwers College Kollum organiseerde op 20 december een kerstmarkt. Ook de voedselbank was aanwezig. Opbrengst: 6 bananendozen vol met levensmiddelen en ca € 175,= aan giften.

Zaterdag 24 november hield de Lionsclub N.O. Friesland met haar Glazen Huis actie om aan de kinderen van de DDFK voedselbanken sinterklaascadeaus te kunnen geven. Zeer geslaagd.

In verband met Wereld eidag kreeg de voedselbank op 12 oktober 2018 320 eieren van de Fa. Vander Spek te HouwerzijL


TOP