Deze website maakt gebruik van cookies
×

Binnen steeds meer gemeenten rond Kollumerland c.a. kwamen voedselbanken van de grond. Mede om deze reden gingen 2 betrokken gemeenteleden eind 2010 nadenken over het beginnen van zo'n bank binnen Kollumerland c.a.. Daarvoor werd o.a. contact opgenomen met de voedselbanken in Dokkum, Surhuisterveen en Drachten. De verkregen informatie leidde ertoe dat begin 2011 een initiatiefgroep werd gevormd. Er werden informatiebijeenkomsten belegd voor vertegenwoordigers van resp. kerken, plaatselijk belangen/dorpshuizen, ondernemersverenigingen en politieke partijen. Ook met het gemeentebestuur werd gesproken.

De positieve insteek en ondersteuning die werd verkregen betekende de oprichting van de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. op 11 mei 2011. Daarmee kreeg ook het stichtingsbestuur vorm.

De formele oprichting van de bank betekende, dat begonnen kon worden met het zoeken van een uitdeellocatie en het inzamelen van gelden voor o.a. de inrichting van de uitdeellocatie.

Al snel werd een locatie gevonden. Aaannemingsmaatschappij D. Pijnacker BV te Kollum stelde een gedeelte van een loods aan de Phaesmaweg gratis ter beschikking. Van verschillende kanten werden tafels en stoelen aangeboden. Dit gold ook voor stellingen, diepvriezers en koelkasten.

Al snel werden vrijwilligers gevonden voor het ophalen en in ontvangst nemen van voedsel, het samenstellen en het uitreikenvan de pakketten. Ook werden er screeners gevonden voor het houden van de intakegesprekken met de kandidaat-cliënten.

Vervolgens werden contacten gelegd met middenstanders en agrariërs om (overtollige) levensmiddelen beschikbaar te stellen aan de voedselbank. Ook vanuit het provinciale distributiepunt van de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF) te Drachten konden levensmiddelen worden betrokken.

Op 7 oktober 2011 werd de Voedselbank Kollumerland c.a. geopend door de toenmalige wethouder Rick Schaafstal. Op dat moment konden 7 cliënten worden voorzien van een voedselpakket.

Sindsdien groeide het aantal cliënten fors. Op 1 januari 2015 waren er 42 cliënten.

Op landelijk niveau was er een Stichting Voedselbanken Nederland. Door voortschrijdend inzicht is deze stichting medio 2013 omgevormd tot een Vereniging met als leden de lokale voedselbanken. Inmiddels zijn er 175 leden/voedselbanken in Nederland. Doel hiervan is meer onderlinge afstemming over werkwijze, externe uitstraling en contacten met grote leveranciers van levensmiddelen.

In 2013 werd duidelijk dat de voedselveiligheid een steeds grotere rol ging spelen. De regelgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet ook door de voedselbanken worden nageleefd. Helaas was de oorspronkelijke locatie bij Aannemersbedrijf Pijnacker niet langer geschikt. Vandaar dat is gezocht naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden in een loods van De Kollumer Koerier aan de Singelweg te Kollum. De in gebruik genomen ruimtes moesten wat aangepast worden. Ook werden nieuwe energiezuiniger diepvriezers en koelkasten aangeschaft. Medio mei 2014 is de voedselbank verhuisd van de Phaesmaweg naar de Singelweg te Kollum.

Inmiddels heeft de Voedselbank Kollumerland ca eind mei 2015 het certificaat "GROEN" gekregen. Dit betekent dat de voedselbank voldoet aan de door de Voedsel- en Warenautoriteit gesteld eisen. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld meer gekoelde en diepgevroren artikelen worden verkregen en dus ook worden verdeeld.


TOP