Deze website maakt gebruik van cookies
×

Centraal staat een respectvolle omgang, zowel tussen vrijwilligers onderling als tussen vrijwilligers en klanten.

1. De vrijwilliger zal geheimhouding in acht nemen over alles wat hij/zij over de organisatie en de klanten / leveranciers / overige relaties te weten komt. Het gaat hierbij om informatie waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

In ieder geval betreft het:

  • De namen van de klanten en hun persoonlijke situatie.
  • De namen en producten van de leveranciers die ons gratis voedsel leveren (voor zover zij dat wensen) en alle eventuele problemen zoals terugroepacties e.d. 
  • De namen van donateurs en de bedragen die zij doneren.

2. Vertrouwelijk houden betekent dat je er niet met anderen over praat, geen mails e.d. erover rondstuurt en er ook niet met de klanten/leveranciers/relaties/familie/vrienden en bekenden zelf over spreekt. Het is vrijwilligers niet toegestaan voor eigen gebruik goederen te accepteren.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

  • Na de voedseluitgifte overgebleven bederfelijke waar, die anders zou moeten worden vernietigd.
  • Zaken die niet aan de klanten kunnen of mogen worden verstrekt.
  • De hoeveelheid zal beperkt zijn tot wat voor eigen gebruik toereikend is.

De verstrekking is ter beoordeling aan de desbetreffende coördinator. Bij overtreding van deze gedragscode is de voedselbank gerechtigd de vrijwilligersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Daarnaast heeft de voedselbank het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.


TOP