Deze website maakt gebruik van cookies
×

De huishoudens, die in aanmerking komen voor een voedselpakket moeten deze elke vrijdagmiddag van de oneven weken tussen 13.30 en 15.00 uur afhalen op het adres Eskesstraat 50a te Kollum.
De betrokkenen hebben een uitdeelkaart/legitimatie gekregen. Deze kaart moet getoond worden bij het afhalen van een pakket. De inhoud van het pakket is afhankelijk van de grootte van de huishouding.
Bent u, om welke reden dan ook, verhinderd om uw pakket op te halen, bel dan: 06 - 1107 4808
Het zonder geldige reden twee keer niet afhalen van het voedselpakket betekent dat gedurende
3 maanden geen pakket kan worden verkregen.

Voor 2024 zijn de uitdeeldata

   
januari 5 en 19
februari 2 en 16
maart

1, 15 en 29

april 12 en 26
mei 10 en 24
juni 7 en 21
juli 5 en 19
augustus 2, 16 en 30
september 13 en 27
oktober 11 en 25
november 8 en 22
december 6 en 20
 
 

De uitdeeltijd is van 13.30 uur tot 15.00 uur.


TOP