Deze website maakt gebruik van cookies
×

Jaarverslag   2021         

Stichting  Voedselbank  Kollumerland c.a.

Dit is het jaarverslag van Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. over het jaar 2020.  Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. 
Voedselbank Kollumerland wordt mogelijk gemaakt door onze vele vrijwilligers en met steun van bedrijven, instellingen, particulieren, kerken, organisaties, stichtingen en de gemeente Noardeast-Fryslân. We willen u allen hartelijk danken voor uw steun in 2020.

We hopen in 2022 opnieuw op uw steun te mogen rekenen.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Kollumerland c.a.

Jaarverslag Voedselbank Kollumerland 2021

Financieel overzicht 2021


TOP