Deze website maakt gebruik van cookies
×

Beleidsplan 2023-2026

Dit is een samenvatting van het Beleidsplan van Stichting Voedselbank Kollumerland c.a.

U kunt hier het gehele beleidsplan downloaden.

In dit beleidsplan staat beschreven wat wij in deze periode willen doen om het verlenen van voedselhulp aan cliënten uit de voormalige gemeente Kollumerland c.a. te kunnen voorzetten.

Doelstelling

De Voedselbank Kollumerland heeft tot doel om tweewekelijks gratis voedsel te verstrekken aan personen en gezinnen binnen haar werkgebied die niet in staat zijn hierin zelf volledig te voorzien.

De organisatie

De Stichting Voedselbank Kollumerland c.a. is een particulier initiatief dat in 2011 is opgericht en is niet gebonden aan een gemeentelijke of kerkelijke instantie.

De Stichting is door belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), hierdoor is het voor o.a. bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om financieel bij te dragen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Voedselbank. Het bestaat uit tenminste drie personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester, zo mogelijk aangevuld met een bestuurslid screening en voedselveiligheid. Het bestuur legt jaarlijks, door middel van de jaarrekening, verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.

De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij doen verschillende werkzaamheden zoals screening en administratie, chauffeurs, sortering en uitgifte van de pakketten.

Bij de inschrijving van nieuwe cliënten gelden de richtlijnen van Voedselbank Nederland.

Tweewekelijks wordt voedsel verstrekt op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur aan cliënten afkomstig uit de voormalige gemeente Kollumerland c.a. nu onderdeel van de gemeente Noardeast- Fryslân. Dit doen we vanuit onze locatie aan de Singelweg 5 in Kollum.

Bij de uitgifte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gezinssamenstelling.

Voedselbank Kollumerland is aangesloten bij Voedselbanken Nederland en bij de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân.

Er zijn contacten met de voedselbanken in de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

We kiezen er alledrie voor om voorlopig de eigen zelfstandigheid te behouden maar wel samen te werken waar het kan. Er zijn goede contacten ontstaan met o.a. de Speelgoedbank “Op Stelten” in Buitenpost en de Kledingbank in Surhuisterveen.

 

Hoe krijgt de voedselbank producten voor de pakketten?

Een aantal grote supermarktketens schenkt voedseloverschotten die uitstekend geschikt zijn voor consumptie aan de voedselbanken om te voorkomen dat deze worden vernietigd. Dit landelijk aanbod wordt via de distributiecentra onder alle voedselbanken verdeeld.

Van een aantal locale supermarkten, bakkers en agrarische bedrijven krijgen we verse, koel- en diepvriesproducten. Door inzamelingsacties in kerken en buurtverenigingen, organisaties en particulieren kunnen we ter aanvulling lang houdbare producten bijkopen.

In de maand december is er een inzameling van DE koffie waardepunten. Hiermee verstrekt de DE organisatie gratis pakken koffie aan de voedselbanken.

Natuurlijk moeten wij voldoen aan de voedselveiligheidseisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. We hebben het certificaat “de groene voedselbank” en voldoen daarmee aan alle voorwaarden. Via (onaangekondigde) controles wordt nagegaan of een voedselbank nog steeds aan deze voorwaarden voldoet.

 

Ontwikkelingen

De voedselbank is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Het beeld dat voedselhulp alleen voor specifieke groepen noodzakelijk is klopt allang niet meer. Ieder mens kan op een gegeven moment in een situatie belanden dat hij of zij is aangewezen op (voedsel)hulp.

De Voedselbank Kollumerland stelt zich ten doel de voorziening zolang als noodzakelijk is in stand te houden en alles in het werk te stellen de cliënten de voedselhulp te bieden.

Daarbij wordt erop toegezien dat de cliënten door zowel bestuur als overige medewerkers met respect en met bescherming van hun privacy worden behandeld.

We signaleren momenteel een lichte stijging van het aantal cliënten.

Uit een analyse komt naar voren dat sommige cliënten ondanks sociale voorzieningen en schuldhulpverlening afhankelijk zijn van voedselhulp en bij andere cliënten er ondanks betaald werk onvoldoende inkomen beschikbaar is en aanvullende voedselhulp noodzakelijk is.

Het komt tevens voor dat een aantal cliënten langer dan drie jaar aangewezen zijn op voedselhulp.

Financiën

Er moet de komende tijd extra geïnvesteerd worden in de koel/vriescapaciteit. De aanschaf van een extra koeler is noodzakelijk in de voorbereiding van de tweewekelijkse uitdeling. Daarnaast is het gebruik van handzame dozen en kratten in de vriezers een punt van aandacht.

De exploitatie van de voedselbank, o.a. kosten voor huisvesting, energie en brandstof, administratie etc. is een kostbare zaak en maakt dat we afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidies en giften.

De voedselbank heeft een lopende bankrekening en de (bescheiden) reserve staat op een aparte rente bankrekening.

De jaarstukken worden gepubliceerd op de website van de Voedselbank Kollumerland.

Ondanks het feit dat kerken, overige organisaties en particulieren hun uiterste best doen om de voedselbank met zowel geld als goederen te ondersteunen, blijft het lastig gedurende langere tijd de voorraad houdbare voedselproducten op peil te houden. Daarom worden er tweewekelijks houdbare producten bijgekocht.

Eindconclusie.

De Voedselbank Kollumerland is ontstaan vanuit een initiatief van burgers en wordt nog steeds vormgegeven door een aantal vrijwilligers met hart en handen voor de kwetsbare medemens.

Deze, inmiddels professionele organisatie, blijft helaas nodig in onze samenleving.

In de nabije toekomst zal de samenwerking van de voedselbanken in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân verder worden uitgebouwd.

 

 


TOP