Deze website maakt gebruik van cookies
×


De van de Belastingdienst verkregen ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht de voedselbank om het jaarverslag en de jaarrekening te publiceren.

 

BEGROTING 2019

INKOMSTEN

 

UITGAVEN

 

KERKEN

3.800,00

HUUR SINGELWEG 5

6.000,00

PARTICULIEREN

2.000,00

VERBOUW/LOKATIEKSTN

700,00

BEDRIJVEN/ORGANISATIES

2.000,00

BEST.-/VRIJWILLIGERSKSTN

900,00

VER. VOEDSELB. NEDERL.

1.000,00

INKOOP LEVENSMIDDELEN

1.400,00

DIVERSEN/ONVOORZIEN

200,00

BANKKOSTEN

140,00

TEKORT

1.640,00

ADVERTENTIES

200,00

       WEBSITE      500,00
   

VERVOERSKOSTEN SSVF

800,00

TOTAAL

10.640.00

TOTAAL

10.640.00

TOELICHTING OP DE BEGROTING:

Inkomsten:        Kerken   = vaste jaarlijkse bijdrage van diverse kerken

   Vereniging Voedselbanken Ned.: jaarlijkse deel landelijke bijdragenpot 
   Bedrijven/Organisaties: verwachte opbrengst diverse acties

Uitgaven:          Inkooplevensmiddelen:Indien er weinig levensmiddelen beschikbaar zijn voor het samenstellen van een voedselpakket
                        worden deze bijgekocht voor gemiddeld maximaal 3 euro per pakket.

  
Het verwachte tekort van € 1640,00 kan worden gedekt vanuit de algemene reserves.


TOP