Deze website maakt gebruik van cookies
×

U kunt de Voedselbank Kollumerland c.a. op verschillende manieren steunen:

-        met levensmiddelen zoals pasta, rijst, blikgroente, koffie/thee, houdbare zuivel, suiker, broodbeleg, olijfolie, bakboter e.d.

-        financieel

-        georganiseerde acties.

Supermarkten, agrariërs, middenstand verstrekken (overtollige) levensmiddelen. Ook particulieren met een boomgaard, volkstuin en een (te) volle levensmiddelenkast kunnen producten schenken aan de voedselbank. Een telefoontje naar 06 5899 0652 is voldoende.

De exploitatiekosten (vanaf 1 juli 2014 ook huurkosten) van de voedselbank zijn hoog. Daarnaast is geld nodig om vrij regelmatig aardappelen, groenten, fruit en levensmiddelen bij te kopen. Dit om tweewekelijks een redelijk volwaardig voedselpakket samen te stellen. Financiële bijdragen van particuliren, kerken en het bedrijfsleven zijn dan ook meer dan welkom op bankrekening NL50 RABO 0129 2808 52.

Steeds meer verenigingen, kerken, scholen, bedrijven, enz. organiseren activiteiten om levensmiddelen en gelden in te zamelen voor de voedselbank. Indien u een activiteit voor de voedselbank wilt organiseren, graag vooraf even contact opnemen met ons, 06 5899 0652.

De Voedselbank Kollumerland c.a. beschikt over de ANBI-status. U kunt derhalve uw gift onder voorwaarden aftrekken van de belasting.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.


TOP