Deze website maakt gebruik van cookies
×

Op vrijdag 21 december 2018 kwamen leerlingen van CBS De Tarissing te Oudwoude schoenendozen met verrassingen brengen voor de kinderen van de voedselbank.

Het Lauwers College Kollum organiseerde op 20 december een kerstmarkt. Ook de voedselbank was aanwezig. Opbrengst: 6 bananendozen vol met levensmiddelen en ca € 175,= aan giften.

Zaterdag 24 november hield de Lionsclub N.O. Friesland met haar Glazen Huis actie om aan de kinderen van de DDFK voedselbanken sinterklaascadeaus te kunnen geven. Zeer geslaagd.

In verband met Wereld eidag kreeg de voedselbank op 12 oktober 2018 320 eieren van de Fa. Vander Spek te HouwerzijL

Begin september 2018 heeft een aantal vrijwilligers aardappelen geraapt bij de proefboerderij in de Kollumerwaard. Opbrengst ca 750 kilo.

Medio juli 2018 heeft het Piter Jelles College te Kollum in het kader van haar Communityweek levensmiddelen ingezameld en geschonken aan de voedselbank.

Het Lauwers College te Kollum heeft in het kader van haar actie "Foar In Oar" eind juni 2018 € 500,= geschonken aan de voedselbank.


TOP