Deze website maakt gebruik van cookies
×

Begin september 2018 heeft een aantal vrijwilligers aardappelen geraapt bij de proefboerderij in de Kollumerwaard. Opbrengst ca 750 kilo.

Medio juli 2018 heeft het Piter Jelles College te Kollum in het kader van haar Communityweek levensmiddelen ingezameld en geschonken aan de voedselbank.

Het Lauwers College te Kollum heeft in het kader van haar actie "Foar In Oar" eind juni 2018 € 500,= geschonken aan de voedselbank.


TOP